המדריך ליצירת שפה משותפת בתהליכי ניהול הסיכונים

רוצה לדעת איך לתקשר סיכוני סייבר למנהלי הארגון?

מדריך זה יראה לך איך תקשורת אפקטיבית תסייע לך להעביר מסרים ברורים למקבלי ההחלטות
הורידו את העותק שלכם
Risk Management Guide

מדריך זה יסביר לך איך לחבר סיכונים טכנולוגיים לניהול סיכונים ארגוני וגם:

מהם ערוצי התקשורת הזמינים לך?
איך לתקשר נכון עם מקבלי ההחלטות?
איך תוכל לעשות טוב יותר?

הורד עכשיו את המדריך ובוא נצא לדרך!

With emerging cyber threats and complex business environments, it is harder and harder to feel safe.
businesses experience cyber incidents and are exposed to business disruptions all day and everyday.

Furthermore, the fact that humans (employees) can be easy manipulated does not make organisations feel safer.

Planning and implementing security strategy to meet organisation's cyber exposure mitigates the risk of loosing money.

CST-360 will empower your business growth through secured and managed business processes.

עוזרים למצוא פתרונות להעצים ה- ROI העסקי באמצעות תהליכים עסקיים מאובטחים

חלק מהלקוחות שלנו:
אגף התקשוב בצה"ל
הובלת תחום פיתוח דוקטורינת ההגנה בסייבר
הובלת נושא ההגנה בתחום ענן פרטי וציבורי
מערך הסייבר הלאומי
העברת הדרכות מבוא להגנה בסייבר לעובדי המערך
משרד החוץ
תכנון מתודולוגי לבניית ויישום של מרכז תפעול אבטחה (SOC) מגזרי
אגף הסייבר במשרד התחבורה
הערכת רמת בשלות ההגנה בסייבר עבור חברות ממשלתיות בסקטור התחבורה
זרוע הים
ייעוץ וסיוע בניהול סיכונים של מתקנים
החברה לניהול המערכת
תכנון ומימוש מערך הגנה בסייבר עבור רכיבי הפרימטר.
תכנון וכתיבת תפיסה למרכז ניהול האבטחה (SOC)
Generation Capital
הערכת רמת בשלות ההגנה בסייבר עבור חברות מוחזקות בקרן
אמדוקס
פיתוח מודל לניהול סיכונים ויישום המודל בחטיבת הטכנולוגיה. במקביל, ביצוע הדרכות מבוא להגנה בסייבר בעיני מבקר הפנים ליחידת הביקורת.
לקט ישראל
תכנון וליווי שדרוג המערכות הטכנולוגיות, תוך עמידה בדרישות אבטחה ורגולציה
רום נולדג'וור בע"מ
העברת החברה לסביבת ענן מבוססת AZURE ומנוהלת מרכזית
lockcheck-square-ounlockunlock-altcopyrightcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram